Brug af træ i Danmark

Vi bruger mere end vi producerer

Skovene udgør i dag cirka 10 procent af Danmarks areal. I alt har vi cirka 445.000 hektar skov, der hvert år producerer 2 millioner kubikmeter træ. Men vi bruger 8 millioner kubikmeter og er altså langt fra selvforsynende med træ. Forbruget svarer til 1,5 kubikmeter træ pr. person. Til sammenligning bruger europæerne i gennemsnit 0,7 kubikmeter og verdens befolkning som helhed 0,6 kubikmeter. Det betyder, at vores forbrug er stort set i forhold til lande, vi ellers sammenligner os med.

Danmarks import af træ
Danmarks forbrug af råtræ dækkes primært ved import fra de nordiske lande og Tyskland.

De nye skove øger produktionen

De nye skove vil øge produktionen af træ. Fordoblingen af skovarealet vil betyde, at Danmark kan øge graden af selvforsyning fra 20 procent til knap 45 procent af forbruget. Beregningen er baseret på, at det nuværende forbrug af træ forbliver uændret, og at forbruget kan dækkes af de træarter, vi kan dyrke i Danmark.

Hvis skovarealet skal fordobles inden år 2100, skal der plantes cirka 5.000 hektar skov hvert år. Men så hurtigt går det ikke lige nu. Midt i 1990’erne blev der kun plantet 2.000 hektar om året. Reelt vil der også være en forsinkelse, før de nye skove kan medvirke til at øge graden af selvforsyning, fordi det varer nogle årtier, før man kan høste træet.

Vi anvender træ til en lang række formål. Lokalt giver skovene mulighed for træ til brænde, flis, hegnsstolper og lignende. På lidt længere sigt giver skovene træ til bygningstømmer, planker, borde, stole og andre møbler, gulve, papir med mere. Fordelen ved træ er, at det indgår direkte i det økologiske kredsløb. Derfor er der som regel færre miljøproblemer knyttet til et træ end til andre materialer til samme brug.

genbrug

Et fornuftigt nyt produkt har set forbrugerne i de seneste år, Komposti træ bliver nu produceret i brænder til gulve og væge, der er kommet bræder som er fremstillet direkte til vedligeholdelse frit hegn. Kompostiet består af træ industriens rester, træet blandes med plast og bindemiddel så det kan presses gennem støbe forme med højt  tryk og styrke. Herved kommer færdig formet profiler direkte ud af maskinerne, uden der skal starte flere processer op.

Kompositens kvalitet er i gennem de sidste r blevet meget bedre og blandingerene bliver certificeret, for at sikre indholds træ og plast ikke forurener naturen. Her igennem kan vi hjælpe jordens og naturens resurser.

 

Rustfriesmede på vedligholdelses job hos Novo Nordsik

På job som smed hos Novo Nordisk

Når Novo Nordisk lukke en fabrik ned for at lave planlagt vedligehold, gøres dette efter en et stramt program. En masse opgaver som i dagligdagen kan være svære at få presset igennem eller i mange tilfælde umulige at ændre under en produktions periode, derfor forberedes alle opgaver og jobs inden et planlagt ned-luk i en produktion.

Når Novo Nordisk holder deres årlige ned-luk er Global Montage ApS en af de mange virksomheder som er på 24-7, deres dygtige rustfriesmede arbejder med alle slags opgaver, grænserne er ikke kun ideen for rustfristål, Global Montage arbejder også med sorte stål og konstruktions stål. Deres arbejdsopgaver bliver tilrettelagt og de rette folk bliver sat på de givende opgaver, for under et ned luk på eks. 3 uger, skal alle ting passe sammen, overarbejde i disse perioder er tit en realitet. Smede fremstiller mange opgaver som Prefab, dette er en udførelse af eks. rør arbejde efter tegninger, som her ved øger hastigheden ved den endelige installation, det er ikke alt der kan forberedes inden et ned-luk, men de ting som kan skal altid være klar, dette giver et forspring inden den presset tid begynder.

Global montage er ikke en ny spiller i dette system, smede fra Global har siden 2001 arbejdet i og omkring industriens kæmper, for hvor der er behov for hjælp, har der altid været en mand som kunne træde til, dette betyder også der er oplevet og udført mange forskældige opgaver, dette giver også en bred løsnings mulighed, når de kreative kræper skal løfte en opgave i hus.

Via erfaring og vilje kommer selv de små firmaer langt, dette gælder i særdeleshed os for smedefirmaet Global montage ApS.

 

 

Prefab = Prefabrication is the practice of assembling components of a structure in a factory or other manufacturing site, and transporting complete assemblies or sub-assemblies to the construction site where the structure is to be located. The term is used to distinguish this process from the more conventional construction practice of transporting the basic materials to the construction site where all assembly is carried out.

The term prefabrication also applies to the manufacturing of things other than structures at a fixed site. It is frequently used when fabrication of a section of a machine or any movable structure is shifted from the main manufacturing site to another location, and the section is supplied assembled and ready to fit. It is not generally used to refer to electrical or electronic components of a machine, or mechanical parts such as pumps, gearboxes and compressors which are usually supplied as separate items, but to sections of the body of the machine which in the past were fabricated with the whole machine. Prefabricated parts of the body of the machine may be called ‘sub-assemblies’ to distinguish them from the other components.

 

Global montage ApS, beskæftiger dagligt dygtige smede, rustfriesmede og arbejder inden for industri montage.