EN 1090

ISO EN 1090

Danmark er ramt af nye krav til stål konstruktioner i stål branchen.

CE mærkning af stål
CE mærkning af stål

Nye krav til CE-mærkning af stål og aluminium
Senest 1. juli 2014 skal stål- og aluminiumkonstruktioner være CE-mærket, når de bliver leveret af producenter og leverandører til bygge- og anlægssektoren. Forudsætningen for at CE-mærke virksomhedens produkter er, at virksomheden er certificeret i henhold til DS/EN 1090-1 af et notificeret certificeringsorgan.

Der er fokus på kvalitet og sikkerhed Læs videre EN 1090

Brug af træ i Danmark

Vi bruger mere end vi producerer

Skovene udgør i dag cirka 10 procent af Danmarks areal. I alt har vi cirka 445.000 hektar skov, der hvert år producerer 2 millioner kubikmeter træ. Men vi bruger 8 millioner kubikmeter og er altså langt fra selvforsynende med træ. Forbruget svarer til 1,5 kubikmeter træ pr. person. Til sammenligning bruger europæerne i gennemsnit 0,7 kubikmeter og verdens befolkning som helhed 0,6 kubikmeter. Det betyder, at vores forbrug er stort set i forhold til lande, vi ellers sammenligner os med.

Danmarks import af træ
Danmarks forbrug af råtræ dækkes primært ved import fra de nordiske lande og Tyskland.

De nye skove øger produktionen

De nye skove vil øge produktionen af træ. Fordoblingen af skovarealet vil betyde, at Danmark kan øge graden af selvforsyning fra 20 procent til knap 45 procent af forbruget. Beregningen er baseret på, at det nuværende forbrug af træ forbliver uændret, og at forbruget kan dækkes af de træarter, vi kan dyrke i Danmark.

Hvis skovarealet skal fordobles inden år 2100, skal der plantes cirka 5.000 hektar skov hvert år. Men så hurtigt går det ikke lige nu. Midt i 1990’erne blev der kun plantet 2.000 hektar om året. Reelt vil der også være en forsinkelse, før de nye skove kan medvirke til at øge graden af selvforsyning, fordi det varer nogle årtier, før man kan høste træet.

Vi anvender træ til en lang række formål. Lokalt giver skovene mulighed for træ til brænde, flis, hegnsstolper og lignende. På lidt længere sigt giver skovene træ til bygningstømmer, planker, borde, stole og andre møbler, gulve, papir med mere. Fordelen ved træ er, at det indgår direkte i det økologiske kredsløb. Derfor er der som regel færre miljøproblemer knyttet til et træ end til andre materialer til samme brug.

genbrug

Et fornuftigt nyt produkt har set forbrugerne i de seneste år, Komposti træ bliver nu produceret i brænder til gulve og væge, der er kommet bræder som er fremstillet direkte til vedligeholdelse frit hegn. Kompostiet består af træ industriens rester, træet blandes med plast og bindemiddel så det kan presses gennem støbe forme med højt  tryk og styrke. Herved kommer færdig formet profiler direkte ud af maskinerne, uden der skal starte flere processer op.

Kompositens kvalitet er i gennem de sidste r blevet meget bedre og blandingerene bliver certificeret, for at sikre indholds træ og plast ikke forurener naturen. Her igennem kan vi hjælpe jordens og naturens resurser.