EN 1090

ISO EN 1090

Danmark er ramt af nye krav til stål konstruktioner i stål branchen.

CE mærkning af stål
CE mærkning af stål

Nye krav til CE-mærkning af stål og aluminium
Senest 1. juli 2014 skal stål- og aluminiumkonstruktioner være CE-mærket, når de bliver leveret af producenter og leverandører til bygge- og anlægssektoren. Forudsætningen for at CE-mærke virksomhedens produkter er, at virksomheden er certificeret i henhold til DS/EN 1090-1 af et notificeret certificeringsorgan.

Der er fokus på kvalitet og sikkerhed

Kvalitet er et vigtigt konkurrenceparameter, som der er meget fokus på. Der er ligeledes stor fokus på sikkerhed. Derfor kræver det nye Bygningsreglement og Eurocodene at virksomheder har et kvalitet­styrings­system tilpasset virksomhedens produktion. Kvalitetstyring er simpelthen nødvendig hvis virksomheden vil sikre tilfredse og loyale kunder og samtidigt opfylde kravene i standarderne.

Det hele handler om sund fornuft
EN 1090-1 er en kvalitets- og udførelsesstandard som afhængig af kompleksiteten i virksomhedens produkter stiller krav til kvalitetsstyringen i designfasen, således at det sikres, at det færdige konstruktionsgrundlag opfylder kravene i designstandarder og kundekrav.

Hvis virksomheden ønsker det, kan certificering efter EN 1090-1 suppleres med en ISO 3834 certificering eller en ISO 9001 certificering.

Kvalitetsstyringsdelen i EN 1090-1 lægger i høj grad op til at ledere og medarbejdere…

– Undersøger om virksomheden ”gør de rigtige ting” og at man ”gør tingene rigtigt”

– Sætter kraftigt fokus på forebyggelse af fejl, bl.a. ved leverandørvalg, kundeleverancer og produktudvikling

– Involverer sig i de løbende forbedringer

– Kritisk vurderer effektiviteten af de nuværende rutiner.

Kronen på værket!
Når et kvalitetssystem er etableret og indført, kommer kronen på værket med den afsluttende officielle certificering.

Smede virksomhenden Global Montage ApS er blevet certificeret i 2014 efter EN1090 exc IIII, samt 3834 gældende for svejsning.

Med certificeringen beviser virksomheden overfor kunder, leverandører og myndigheder, at den officielle standards forskellige krav opfyldes og at virksomheden har en vilje til fortsat at blive bedre.

Udover de eksterne krav fra kunder, myndigheder m.fl., kan certificeringen også give ledelsen interne fordele bl.a. bedre kontrol med virksomhedens procedurer, overblik over evt. reklamationer og en systematisk registrering af interne og eksterne fejl.

Der er mere læsning om EN 1090-1+A1